Blogg

Litteraturen, fotbollen och livet

Bland det vettigaste jag läst om litteratur, fotboll och livet är några rader i en liten bok av den schweiziske författaren Peter Bichsel. (bilden till höger – Foto: Gestumblindi/Wikipedia).

En bok om att läsa och berätta innehåller fem föreläsningar Bichsel höll i Frankfurt 1982. Boken passerade nästan spårlöst förbi när den 1985 gavs ut på svenska i översättning av Susanne Widén-Swartz på poeten Eric Fylkesons lilla förlag Janus. Den historia av Goethe som Bichsel syftar på i texten är för övrigt Wilhelm Meisters Wanderjahre:

”Det finns de som tror att man kan närma icke-läsarna till litteraturen genom att försöka förklara innehållen för dem. Jag fruktar att det i det här fallet, liksom även i andra fall, vore meningslöst. Ni kan inte göra någon till fotbollsentusiast genom att för vederbörande förklara fotbollsspelets innebörd, regler och syfte. Bara en fotbollsentusiast förstår fotboll. Fotboll är onödigt, om ni så vill, och ingalunda en återspegling av livet, vilket fotbollsfilosofer hävdar. För att lära känna livet behöver jag inte vara fotbollsentusiast, och skulle jag verkligen ha lärt känna livet, så kan detta faktum inte i någon större utsträckning hjälpa mig att förstå fotboll och inte heller att förstå Goethes historia. Därtill är ett samförstånd med litteraturen lika nödvändigt som det för att förstå fotboll är nödvändigt att ha ett samförstånd med fotboll. Det tyska ordet för detta är ’Begeisterung’, hänförelse.”